Website Logo
+48 600 291 078 Telefon dyżurny 24h
Logo Image

Ekshumacje

blog-post

Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres, w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 16 października, a kończy w dniu 15 kwietnia.

Aby przeprowadzić ekshumację, w pierwszej kolejności, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji jest wyłącznie najbliższa rodzina, stąd obowiązek ten ciąży każdorazowo na najbliższych osoby zmarłej i nie może go wykonać zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa. Wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji można pobrać tutaj.

Należy pamiętać, że właściwość miejscowa Stacji Sanitarno Epidemiologicznej określona jest miejscem położenia cmentarza, na którym ekshumacja ma zostać przeprowadzona. Stąd, w przypadku, gdy przeprowadzenie ekshumacji ma nastąpić poza Poznaniem, należy udać się do Sanepidu, którego właściwość miejscowa ustalona jest według powyższych zasad. Po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki mogą zostać pochowane w tradycyjny sposób w trumnie, jak również mogą zostać poddane kremacji.