Website Logo
+48 600 291 078 Telefon dyżurny 24h
Logo Image

Porady

blog-post

W przypadku gdy zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum lub domu opieki społecznej wystarczy zadzwonić do naszego zakładu wówczas zajmiemy się przewozem osoby zmarłej do chłodni miejskiej i tu osoba zmarła będzie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.

Natomiast gdy zgon nastąpił w domu lub innym miejscu gdzie osoba zmarła nie była pod stałą opieką lekarską wówczas wezwiemy bezpłatnie lekarza który wystawi statystyczną kartę zgonu. Karta zgonu jest to niezbędny dokument do sporządzenia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego co pozwoli do rozpoczęcia w załatwianiu spraw związanych z ceremonią pogrzebową. W przypadku osób ubezpieczonych (emerytura , renta , umowa o pracę ) przysługuję zasiłek pogrzebowy który w zupełności wystarcza na zorganizowanie godnej uroczystości pogrzebowej.

Jeżeli osoba zmarła nie posiadała ubezpieczenia taki zasiłek pogrzebowy może być wypłacony z ubezpieczenia z najbliższej rodziny .
Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki
 • dziadkowie
 • rodzeństwo
 • małżonek ( wdowa i wdowiec )
 • rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające

  Przed uzyskaniem zasiłku pogrzebowego nasz zakład kredytuje koszty całej ceremonii pogrzebowej a rozliczenie następuje po wypłacie zasiłku pogrzebowego.

  Dokumenty nie zbędne do organizacji ceremonii pogrzebowej:

  • statystyczna karta zgonu (wystawia lekarz)
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód współmałżonka (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim)
  • legitymacja ubezpieczeniowa
  • w przypadku osób pracujących zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
  • dowód osobisty osoby załatwiającej ceremonię pogrzebową

   Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24/h na dobę w dni robocze i świąteczne pod numerami telefonów :
   091 433 88 10
   091 469 28 50
   600 291 078
   660 776 622
   Dzwoniąc do nas uzyskacie Państwo szczegółowe informacje.