Website Logo
+48 600 291 078 Telefon dyżurny 24h
Logo Image

Pogrzeb tradycyjny

blog-post

Pogrzeb tradycyjny to najgłębiej zakorzeniona i najczęstsza forma pożegnania. Bez względu czy ma charakter religijny czy świecki, najczęściej poprzedzony jest wystawieniem trumny ze Zmarłym w kaplicy przedpogrzebowej. Jest to miejsce, gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać ukochaną Osobę.

W przypadku osób świeckich zwykle pożegnaniu towarzyszy Mistrz Ceremonii, który wypełnia ostatnią wolę rodziny co do przebiegu uroczystości. Od tego momentu zaczyna się formalna część pogrzebu. Żałobnicy udają się do świątyni (pochówki wyznaniowe), a następnie towarzyszą Zmarłemu w jego ostatniej drodze na cmentarz.