Website Logo
+48 600 291 078 Telefon dyżurny 24h
Logo Image

Pogrzeby świeckie

blog-post

Czym jest pogrzeb świecki? Jest to niereligijna ceremonia pochówku skierowana głównie do ateistów, agnostyków (ewentualnie osób wierzących, ale niepraktykujących). Pogrzeb świecki w ostatnich latach jest coraz bardziej popularnym sposobem żegnania zmarłych. Mając na uwadze fakt, iż pogrzeb nie jest jedynie obrzędem, ale również moralnie uzasadnionym aktem oddania hołdu bliskiej osobie, należy pamiętać o rzetelnym wypełnieniu obowiązków ceremonialnych. Jeżeli osoba zmarła była niewierząca lub zażyczyła sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, należy uszanować tę decyzję.

Mistrz ceremonii

W przeciwieństwie do pogrzebów katolickich, świeckie ceremonie są bardzo zróżnicowane. Wszystko uzależnione jest od życzenia zmarłego lub jego rodziny. Uroczystość prowadzona jest przez Mistrza Ceremonii, ubranego w specjalny elegancki strój, świadczący o wadze spełnianej przez niego posługi. Najczęściej jest to czarna toga, białe rękawiczki i plastron. Mistrz Ceremonii to osoba niezwiązana z rodziną zmarłego, ale wygłaszająca przemowę w jej imieniu. Oddaje w niej hołd, podsumowując życie, osiągnięcia i sukcesy zmarłego. Przemówienie może zawierać elementy religijne, jeśli rodzina sobie tego życzy.

Przebieg pogrzebu świeckiego

Z reguły pogrzeb rozpoczyna się od powitania żałobników przez Mistrza Ceremonii, po czym następuje minuta ciszy oddająca hołd zmarłemu. Następnie przechodzi się do najważniejszej części ceremonii, jaką jest wcześniej przygotowana przemowa dotycząca osoby, która odeszła. Przemówienie wygłaszane jest zazwyczaj przez Mistrza Ceremonii bądź osobę z rodziny lub związaną z rodziną zmarłego.
Następnie odbywa się koncert okolicznościowy. Może być wykonywany przez muzyków bądź odtwarzany z nośników dźwięku. Muzyka to z reguły ulubione pieśni zmarłego bądź klasyczne utwory.
Po koncercie trumna z ciałem lub urna z prochami zmarłego zostaje przeniesiona na wyznaczone wcześniej miejsce pochówku, po czym następuje ostatnie pożegnanie, jeszcze przed złożeniem zmarłego do grobu. Rodzina może wygłosić ostatnie przemówienie i wspomnienia na temat zmarłego. Ostatnią częścią jest pochowanie trumny lub urny w grobie, złożenie kwiatów oraz podziękowania za ceremonię.
Powyższy scenariusz może być modyfikowany, jest to tylko schemat. Rodzina zmarłego dodatkowo może zażyczyć sobie przygotowania oraz odtworzenia prezentacji multimedialnej ze wspomnieniami, odczytania listów kondolencyjnych czy fragmentów autentycznych historii z życia zmarłego.
Świecki pogrzeb jest niejednokrotnie nazywany „szytym na miarę” podsumowaniem życia zmarłego. Zamiast tradycyjnych formuł liturgicznych stosuje się tutaj całkowicie indywidualne podejście do oddawania hołdu zmarłemu. Ogromną rolę odgrywa rodzina i najbliżsi nieżyjącej osoby. To oni mają największy wpływ na przebieg całej ceremonii.
Niebagatelną rolę odgrywa również pomoc domu pogrzebowego, który ceremonię organizuje. Pogrzeb świecki w dużej mierze zależy bowiem od jego rzetelności. Pragnąc zapewnić Państwu możliwość opłakiwania zmarłego w spokoju, Zakład Pogrzebowy "ORION" dokłada wszelkich starań, by zorganizować ceremonię na możliwie najwyższym poziomie. Posiadamy duże doświadczenie w organizowaniu pochówków świeckich, a nasi Mistrzowie Ceremonii sprawiają, że pogrzeb staje się piękną oprawą pożegnania najbliższych osób